top of page
kapalı_sulama.sflb-min-1-2.jpg

Yüzeyi düzgün olmayan, eğimi yüksek, infiltrasyon oranı yüksek topraklarda yüzey sulama yöntemlerinin uygulanması etkili değildir. Bu tip arazilerde ideal sulama yağmurlama sulamadır. Bu gibi durumlar dikkate alınarak ve sağladığı pek çok avantaj nedeniyle yağmurlama yöntemi özellikle gelişmiş ülkelerde geniş uygulama alanı bulmuştur.

Yağmurlama sulama sisteminin avantajları

 • Sistemde su kaybı olmadığından sulama suyunun az olduğu yerlerde bile (3,5 lt/sn) maksimum su kullanılır.

 • Eğimli rölyefli (oluklu) alanlarda erozyona neden olmadan sulama yapılabilmektedir.

 • Su, yağmurda olduğu gibi ince parçacıklar halinde toprağa iletildiği için diğer sulama yöntemlerine göre %20-50 verim artışı sağlar ve kaliteyi artırır.

 • Tohum çimlenmesi sırasında toprağın kaymak ile kaplanması nedeniyle bitkinin toprak üstüne çıkamamasını ortadan kaldırır.

 • İşletme maliyetlerinde ve insan gücünde tasarruf sağlanır.

 • Sığ su geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.

 • Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarın taşıdığı tuzlu suyun bitkiler üzerinde bıraktığı tuz parçacıkları, tozlar ve zararlı haşereler serpilip yıkanarak uzaklaştırılabilmektedir.

 • Yağmurlama sulamayı yönetin  Yapılması mümkün olduğundan yeraltı suyu (drenaj) problemi yüksek olan yerlerde en uygun sulama yöntemidir.

 • Tarla hendeklerine ihtiyaç duyulmadığından ekili alan artar ve tarımsal işler kolaylıkla yapılır.

 • Çözünür gübreler sulama suyu ile bitkilere işçilik gerektirmeden uygulanabilmektedir.

 • Sebzeler, narenciyeler, üzüm bağları ve diğer meyve bahçeleri dondan ve sıcaktan korunabilir.

Yağmurlama Sulama Sistemleri

bottom of page