top of page
iStock_000021804619_Large.jpg

Akıllı sulama sistemi dünyanın en değerli kaynağının daha doğru ve verimli kullanılmasının sağlayıcısıdır. Modern teknolojiler sayesinde sunulan çözümler kaliteyi ve verimliliği ciddi oranda artırıyor. ivme kazandırır.

Modern sulama sistemleri, kök bölgesini optimum nem seviyelerinde tutacak şekilde ölçülen dozlarda suyu ve besin maddelerini doğrudan her bitkinin köklerine iletir. Yani bitki ihtiyacı kadar su alır, ihtiyacından fazla veya eksik değil.

Aşırı sulama olmadığından ve akış hızları orta düzeyde olduğundan akıllı sulama, akıntıları ve derin sızıntıları önler. Akıllı sulama sistemlerinin tasarlanması toprak ve bitki tüketim kapasitesine dayanmaktadır. Sonuç olarak eskisinden daha yüksek, daha iyi bir ürün elde edilir. Ve bunu yaparken daha az su kullanılır.

Otomatik sulama sistemi atık suyun yeniden kullanılmasına yardımcı olur. Damla sulama kullanıldığında ise su doğrudan bitkinin köklerine iletilir. Bu şekilde, ürününüz hiçbir zaman kirletici maddelerle temas etmez ve her bitki, gelişmesi için ihtiyaç duyduğu miktarda su alır.

Büyük yağmurlama sulama sırasında kitlesel buharlaşma su kaybına neden olur. Bu sistemlerden biriyle sulama yaparsanız suyunuzun %15-30'u toprağa giderken buharlaşır ve hiçbir zaman ürününüzün kök bölgesine ulaşmaz. Ancak damla sulama ile doğrudan kök bölgesine temas ettirilerek suyun buharlaşma riski ortadan kaldırılır. Bu, suyunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı ve her damlanın buna değmesini sağlar. Yani aynı miktar su ile %30’a kadar daha fazla arazinin sulanması anlamına gelmektedir.

Otomatik sulama bu sayede toprağın durumu iyileşir. Pivot veya diğer yağmurlama sistemleri, kısa sürede büyük miktarlarda su uygulayarak toprağın aşırı doygunluğuna neden olur. Bu, zayıf havalandırmaya yol açarak bitki kökleri için su ve hava arasında denge gerektiren stresli koşullar yaratır. Fazla su aynı zamanda aktif kök bölgesinin altındaki faydalı bitki besin maddelerine de nüfuz ederek bitkinizin daha az besin almasına neden olur ve ayrıca yeraltı suyunu kirletir. Akıllı sulama, toprak tipinize ve mahsul ihtiyaçlarınıza göre mükemmel miktarda ve sürede sulamanıza yardımcı olur. Böylece topraktaki hava-su oranı optimize edilir ve besinler ihtiyaç duyulan yerde tutulur.

Akıllı Sulama

bottom of page