top of page

Yonca ən populyar yem bitkisidir. Son illərdə quru ot kimi istifadə olunmaqla yanaşı, siloslanması da əhəmiyyət kəsb edir.

Yonca geniş mühitə uyğunlaşma qabiliyyətinə malik, quraqlığa və soyuğa davamlı, şoran torpaqlardan başqa istənilən torpaqda bitə bilən, yüksək ot məhsuldarlığına malik qiymətli çoxillik bitkidir. Tərkibində 10-a yaxın vitamin olması ilə yanaşı, mineral maddələrlə də zəngindir.

Yonca həmçinin örtüklü yaşıl peyin və ya torpaq düzəldici bitki kimi istifadə olunur. Köklərin çox dərinə (2-3m) getməsi ilə dərinliklərdəki su və qida maddələrindən asanlıqla istifadə edilir və bitki qida maddələrini torpağın üst qatlarına aparır. Ondan sonra əkilən məhsul bitkiləri üçün üzvi maddələr və azotla zəngin yaxşı tarla torpağı buraxır.

Yonca ildə bir dəfədən çox yığıldığı üçün inkişafı üçün suya ən çox ehtiyacı olan bitkilərdəndir. Bu ehtiyacı ödəmək üçün selləmə suvarma, yağmurlama və yeraltı damcı suvarma sistemlərindən istifadə olunur.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page