top of page

Bu gün dünyada ən çox əkilən bitki qarğıdalı, ondan sonra düyü və buğdadır. Qarğıdalı qida kimi yeyilə və ya un, nişasta, yağ, bioyanacaq, heyvan yemi və s. istehsal oluna bilər. Qarğıdalı bir illik yay məhsuludur. Adətən qışın sonunda əkilir və yayda yetişir. Lakin bəzi ərazilərdə il boyu əkilir.

Qarğıdalı böyümə zamanı su çatışmazlığına çox həssasdır. Daha yüksək məhsul əldə etmək üçün suvarmanın səmərəli idarə edilməsi vacibdir. Dəyişən iqlim şəraitində yüksək və sabit qarğıdalı məhsulu yalnız səmərəli suvarma ilə əldə edilir. Qarğıdalı bitkilərinin suvarılması üçün damlama suvarma həllərinə üstünlük verilir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page