top of page

Unikal mənşəyə və tarixə malik öambıq müxtəlif torpaqlarda böyüyür, lakin allüvial torpaqlarda daha yaxşı bar verir. Qumlu torpaqlar və zəif drenaj pambıq üçün uyğun deyil. Pambıq bitkisinin optimal inkişafı üçün gecə temperaturu 12 °C-dən aşağı düşməməli və bitkinin bütün ömrü boyu orta hesabla 27-32 °C arasında qalmalıdır.

Su tələbləri iqlim və torpaqla müəyyən edilir. Suvarma adətən ilk qönçədən və ya ilk çiçəkdən başlayır. Pambıq bitkilərinin suvarılması üçün damcı suvarma və çiləmə üsuluna üstünlük verilir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page