top of page

Alma dünyada ən çox yetişdirilən meyvələr sırasındadır. Alma ağacı sərt qışda aşağı temperaturda zərər görsə də, yay istisini də sevmir. Çünki yüksək temperaturda bitki inkişafı yavaşlayır və ya dayanır. Alma yetişdirmək üçün uyğun torpaqlar gilli, gilli-qumlu, kifayət qədər əhəng və humus ehtiva edən nəm torpaqlardır. Almalar üçün torpağın dərinliyi 2 m və ya daha çox olan, bir az turşuluq (pH=6,0-6,5) olan torpaqlara üstünlük verilir.

Alma ağaclarının suvarılması üçün damcı suvarma həllərinə üstünlük verilir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page