top of page


2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair dövlət proqramı təsdiq edildikdən sonra isə bu sahədə əsl canlanma baş verib.

Qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası sayəsində məhsul yığımı 2012-ci ildə 151 min, 2015-ci ildə 157,1 min, 2018-ci ildə 167,6 min, 2019-cu ildə 201,8 min, 2020-ci ildə isə 201,5 min tona çatmışdır.

Üzüm əksər torpaqlara dözə bilsə də, yaxşı drenajı və kifayət qədər dərinliyi (70-100 sm) qiymətləndirirlər. Üzümün keyfiyyəti torpaq növündən asılıdır. Ən uyğun torpaq müəyyən faiz əhəng, əhəngdaşı və çınqıl olan torpaqdır.

Üzüm tənəklərinin suvarılmasında səmərəli yeni suvarma texnologiyaları işlənib hazırlanıb. Dünyada suvarma suyu qıtlaşdıqca, üzüm bağlarının suvarılmasında suya qənaət edən damcılar və mikro çiləyicilər əhəmiyyət kəsb edir. Üzümlüklərin suvarılması üçün damcı suvarma məhlullarına üstünlük verilir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page