top of page
chto-nuzhno-znat-o-kapelnom-polive-01-1400x875.jpg

Damcı Suvarma Sistemləri bitki yetişdirmək üçün ən təsirli su və qida paylama üsuludur. Bu sistem bütün torpağı suvarmaq əvəzinə, su və qida maddələrini birbaşa bitkinin kök zonasına doğru zamanda və bitkinin ehtiyacı olduğu qədər çatdırır. Hər bir bitki bərabər şəraitdə optimal şəkildə böyümək üçün lazım olanı alır. Beləliklə, su, gübrə və enerjiyə qənaət etməklə yanaşı, yüksək məhsuldarlığı təmin edir.

Damcı suvarma sisteminin üstünlükləri

 • Vaxt təyin edilmiş damcı suvarma sistemi günün istənilən vaxtında suvarmağa imkan verir. Küləyin sürətindən asılı olmamağı da əlavə üstünlükdür.

 • Aşağı təzyiqdən istifadə etməklə enerjiyə qənaət edilir.

 • Məhsullar orta hesabla 2-3 həftə tez yetişir.

 • Damcı suvarma sayəsində işçi qüvvəsi tələbatı xeyli azaldıqca fermerin xərcləri də azalır.

 • Buxarlanma yolu ilə su itkisi minimuma endirildiyi üçün su sərfiyyatında 50%-ə qədər azalma qeydə alınır.

 • Suvarma ilə birlikdə gübrələmə tətbiq edildikdə, aktiv maddələrdən daha yüksək məhsuldarlıq əldə edilir. Gübrələrin və pestisidlərin istifadəsində təxminən 60% qənaət edilir.

 • Bütün sahə suvarılmadığından ətraf mühitdə alaq otlarının böyüməsi ehtimalı azalır.

 • Eroziya və torpaq itkisinin qarşısını alan sistem ekosistemə fayda verir. Torpağın daha az sərtləşir.

 • Böyük əraziləri aşağı təzyiqli su ilə suvarmaq olar.

 • Quraşdırılması və yığılması asandır.

 • Məhsulun keyfiyyəti yaxşılaşır, sudan daha yaxşı istifadə olunur.

 • Qısa fasiləli suvarma sayəsində məhsulun böyüməsi müntəzəm olaraq baş verir.

 • Su və gübrə paylanması bərabər şəkildə həyata keçirilir.

 • Bitkinin suya çatması üçün çox kök atması lazım deyil. Su kökü deyil, məhsulu qidalandırır.

 • Suvarmanı məhsula, iqlimə, xüsusi ehtiyaclara və inkişaf dövrünə uyğunlaşdırmaq daha asan olur.

 • Yeraltı damcı suvarma sistemlərində boruların çəkilməsinə və yığılmasına ehtiyac olmadığı üçün əmək xərcləri azalır.

Damcı Suvarma Sistemləri

bottom of page